ලැබුවා වූ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සාමය, සතුට හා සෞභාග්‍යය පිරි, යහපත් දේ සිදුවන සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි බඹරා ප්‍රාර්ථනා කරයි!

ඉතින් යාළුවනේ මම ඔය හැමෝටම ආරාධනා කරනවා බඹර වදේට අවුරුදු නෑගම් එන්න කියලා. මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් මම මේ අවුරුද්ද පුරාම කිරිබත්, කැවුම්, කොකිස් වගේම එකී මෙකී නොකී හැම ජාතියකින්ම පිරුනු බඹර වදේ කැවිලි මේසය සූදානම් කරල තියෙනවා.

ඉතින් මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දෙ අලුත් ඇඳුම් ඇඳලා අලුත් යහපත් සිතුවිලිත් එක්ක ඔයාලා මගේ බඹර වදේට ගොඩ වදිනකල් බඹරා බලා ඉන්නවා.

Advertisements